مرور برچسب

احسان محمدی

سه نقطه ویژه ترامپ منتشر شد

با افشاگری‌ها و هجویاتی که در این شماره از مجله سه نقطه ویژه ترامپ منتشر شده است، وی دیگر عمراً امیدی به انتخاب خود برای ریاست‌جمهوری‌ نخواهد داشت.

«پاس» به قتل رسید!

«پاس به قتل رسید اما هیچکس در این خصوص بازداشت و محاکمه نمی‌شود. هیچ اتفاقی نمی‌افتد. گذر می‌کنیم و فراموش می‌شود و چندی بعد آنها که این اقدامات را انجام دادند در جای طلبکار می‌نشینند! ...…