مرور برچسب

احسان میرزائی

جنگل رمز ورود به رسانه‌هاست

پایگاه خبری گلونی، احسان میرزائی: ایران را توافقی محیط زیستی لازم است، توافقی که یکی از مفاد آن باید تنفس ۱۰ ساله جنگل‌ها باشد، طرحی که ۱۰ سال پیش مطرح شده بود و اکنون دکتر مهدی کلاهی…