مرور برچسب

اداره میراث فرهنگی لرستان

بازدید رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان‌شناسی از آثار در معرض خطر بروجرد

بهترین راهکار ممکن با کمترین میزان خسارت به آثار، ارائه شود. بازدید رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشکده باستان‌شناسی از آثار در معرض خطر بروجرد.
ادامه مطلب ...