مرور برچسب

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لُرستان

بررسی حضور لرستان در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته

بسیاری از مخاطبان گلونی که غرفه لرستان را دیدند از ما خواستند نقد منتشر کنیم چرا که وظیفه رسانه نقد کردن است.  آیا غرفه‌داران‌ لرستان توانستند از پس وظیفه به‌خوبی برآیند؟
ادامه مطلب ...