مرور برچسب

اردستان

شهر زیرزمینی شهری که نجاتش در گرو زیرلفظی است در مورد مهر اردشیر اردستان بیشتر بدانید

اینجا به کشف و بررسی نیاز ندارد، «مهر اردشیر»ِ اردستان را مردم قدیمی شهر با جان و دل به یاد دارند؛ شهرزیرزمینی که از مدتی پیش، با نشت فاضلاب شهری به داخل آن، احتمال ریزش و تخریبش هر روز…
ادامه مطلب ...