مرور برچسب

ارز دولتی

فرصت گرما را دست کم نگیرید

گرمای هوا در برخی از کشورها تا جایی پیش رفته است که نباید می‌رفت. چون مردم آنجا که به دمای بالا عادت ندارند، به دردسر افتادند و حالا در به در دنبال یک پنکه و کولر می‌گردند.