مرور برچسب

اروپای شمالی

دریانوردان اسکاندیناوی معروف به وایکینگ‌ها چهار قرن قبل از کریستف کلمب آمریکا را کشف کردند

دریانوردان اسکاندیناوی معروف به وایکینگ‌ها چهار قرن قبل از کریستف کلمب آمریکا را کشف کردند. آن‌ها برای فتح و غارت سرزمین خود را ترک کرده بودند.
ادامه مطلب ...