مرور برچسب

ازدواج شیع و سنی در کیش

در ازدواج اصل و نسب در میان بسیاری از اقوام ایرانی از جمله بومیان کیش بسیار مهم است

اصل و نسب در میان بسیاری از اقوام ایرانی مهم است.بومیان کیش ازدواج این دو نژاد را برای خود خوش یمن نمی‌دانند. و ازدواج بین سفید و سیاه به ندرت صورت می‌گیرد.
ادامه مطلب ...