مرور برچسب

استاندار خوزستان

رفاه عجیب و غریب سیل زدگان؛ اگرسیل‌‌زده‌ها این‌قدر مرفه هستند، خودمان سیل‌سازی کنیم

رفاه عجیب و غریب سیل زدگان؛ اگرسیل‌زده‌ها این‌قدر مرفه هستند، سیل‌سازی کنیم. گزارش‌ها حاکی از سرازیر شدن سیل شکایات از بخش‌های مختلف صلیب سرخ جهانی است.
ادامه مطلب ...