مرور برچسب

استان خوزستان

انجمن‌ ها و سمن‌ های مردم نهاد لازمه زندگی امروزه ما هستند و بیشتر باید به آن‌ها توجه کرد

انجمن‌ ها و سمن‌ های مردم نهاد لازمه زندگی امروزه ما هستند و بیشتر باید به آن‌ها توجه کرد. اما متاسفانه در کشور ما خیلی به این انجمن‌ها بها داده نمی‌شود.
ادامه مطلب ...