مرور برچسب

استان قزوین

کاروانسرای سعدالسلطنه بزرگ‌ترین کاروان‌سرای درون‌شهری کشور ایران

کاروانسرای سعدالسلطنه یکی از بزرگ‌ترین و کامل‌ترین کاروانسراهای درون‌شهری ایران است؛ به گونه‌ای که در هیچ کدام از شهرهای ایران در مرکز شهر کاروانسرایی به این شکل دیده نمی‌شود.
ادامه مطلب ...