مرور برچسب

استان مرکزی

انجام مرمت اصولی در کاروانسرای دودهک دلیجان

بخش عمده‌ای از مرمت کاروانسرای دودهک دلیجان به‌دست اداره‌کل میراث‌فرهنگی مرکزی به انجام رسیده و پس از واگذاری این بنا به بخش خصوصی، الباقی تعمیرات با هماهنگی و نظارت این اداره‌کل ازسوی…
ادامه مطلب ...