مرور برچسب

استغفا

موافقت جنتی با استعفای مدیرکل ارشاد اسلامی استان قم

علی رغم اینکه هیچگونه تخلف عمدی از معیارهای دینی از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت نگرفته برای بازگذاشتن دست حضرتعالی در مدیریت این رویداد مراتب استعفای خود را به جنابعالی تقدیم…
ادامه مطلب ...