مرور برچسب

استفاده از مصالح نامناسب

برخی از ساختمان‌های مسکن مهر باید تخریب شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از کسانی که در طرح مسکن مهر افراد را به عنوان تعاونی ساماندهی کردند، گفت: برخی از ساختمان‌های مسکن مهر به دلیل استفاده از مصالح نامناسب و پایه و…
ادامه مطلب ...