مرور برچسب

اصفهان گردی

کاشی درمانی کنید و قبل از مرگ بهشت را تجربه کنید و به نصف جهان سری بزنید

منارجنبانش با جنباندن چنان امیدی به قلبت می‌پاشد که در عرض چندثانیه احساس می‌کنی همه‌ی کارهای نیمه تمام زندگی‌ات با یک جنبش و تحرک ناقابل حل خواهند شد. کاشی درمانی کنید.
ادامه مطلب ...