مرور برچسب

اضافه وزن

تعداد کودکان چاق در ایران سه برابر شده است؛ آماری از کودکان با مشکل کمبود وزن هم دارید؟

مصرف کالای بی‌کیفیت یک درد است و نداشتن همان کالا هزار درد. تعداد کودکان چاق در ایران سه برابر شده است؛ آماری از کودکان با مشکل کمبود وزن هم دارید؟
ادامه مطلب ...