مرور برچسب

افغانستان

پاسخ ایران به اعتراض افغانستان درباره ثبت مشترک مثنوی

با تعامل با ترکیه به این تفاهم رسیدیم با توجه به اینکه مولانا به جغرافیای فرهنگی ایران تعلق دارد و نسخه ارزشمند دیگری که فاصله محدودی با نسخه ترک‌ها دارد، در اختیار ما است، آن را به‌طور…
ادامه مطلب ...