مرور برچسب

امیرحسین عساری

پرونده سفیدبالک‌ها در فیفا

پرونده سفیدبالک‌ها در فیفا. سفیدبالک‌ها تبدیل به یک نیم چاشت در زندگی‌مان شده‌اند، بدون آنکه بفهمیم آنها را قورت می‌دهیم. این پرونده در حال حاضر...