مرور برچسب

امیل دورکیم

آنومی یعنی چه و آیا جامعه ایران وارد دوره‌ای آنومیک شده است؛ ناصر فکوهی پاسخ می‌دهد

آنومی یعنی چه و آیا جامعه ایران وارد دوره‌ای آنومیک شده است؟ واژه آنومی را عمدتاً امیل دورکیم و از خلال کتاب «خودکشی» خود وارد ادبیات علوم اجتماعی کرد.
ادامه مطلب ...