مرور برچسب

امیل

یلدا به سبک خرم‌آبادی

زمانی که خانه‌ها به کاشانه تبدیل نشده بود و از پشت بام‌ها رفت‌وآمد صورت می‌گرفت یکی از سرگرمی‌های شماری از نوجوانان شال‌اندازی بود. یلدا به سبک خرم‌آبادی.