اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

انتخابات

پاسخ ایرانی به مساله جهانی

محمدمهدی مجاهدی: رفتار انتخاباتی مردم ایران در دو انتخابات اردیبهشت ۱۳۹۶ را می‌توانیم به‌مثابه‌ی نمونه‌ای موفق از پیروزی پوپولیسم مردم‌گرا بر پوپولیسم مردم‌فریب مطالعه کنیم.

هرمنوتیک ۲۴ میلیون رأی به حسن روحانی

محمد مجتهد شبستری: حسن روحانی، علی‌رغم همه کوشش‌های سازمان‌یافته و غیرمجاز بسیاری از مراکز قدرت رسمی علیه وی و تبلیغات سراسری بسیار گسترده­‌ای که صداوسیما بر ضد او انجام داد، با ۲۴ میلیون…