مرور برچسب

انتخاب

بازگشایی مدارس و چند نکته مهم

تا چند وقت دیگر دانش‌آموزان، راهی مدارس می‌شوند. والدین، معمولا بچه‌هایشان را به تحصیل، تشویق می‌کنند غافل از اینکه قرار نیست‌ بچه‌ها «تمام» آموزش‌ها را در مدارس یاد بگیرند. بازگشایی مدارس و…

سراب‌ آنلاین انتخاب رشته

مشاوره‌های تضمینی چند میلیون تومانی بیشتر وقت‌ها یک سراب بیش نیست، تضمین‌های این مؤسسات فاقد زمینه اجرایی هستند و روز اعلام نتیجه‌ها تازه می‌فهمید که همه رؤیاهایتان را باد برده است.