مرور برچسب

انتشارات سوره مهر

شعرهای ماندگار جنگ

«شعرهای ماندگار جنگ» عنوان اثری است از سید ضیا قاسمی که با محوریت بررسی اشعار شاخص دفاع مقدس انجام شده است. این کتاب به تازگی توسط سوره مهر منتشر شده است. شعرهای ماندگار جنگ