مرور برچسب

انتشارات شهرستان ادب

تماشایی را با احساس بخوانید

مجموعه شعر تماشایی اثر میلاد عرفان‌پور در آخرین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۶ زیر خط چاپ رفت و در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران برای اولین بار در غرفه موسسه شهرستان ادب عرضه شد.