مرور برچسب

انتقاد از بازی سردار

سردار را در این آزمون رد نکنیم

امید تنها سرمایه تیم ماست. تیمی که حالا همه سرمایه‌اش ما مردم هستیم. تحریم‌ها و لغو بازی‌های تدارکاتی و فضای بسته برای پیشرفت تیم مان را فراموش کردیم و حالا یک تنه به سردار آزمون می‌تازیم.…