مرور برچسب

انتقاد به سردار آزمون

حرف دل سردار آزمون چیست؟

بازیکنی مثل سردار آزمون، که دیگر کم‌آورده است. هجوم بعضی از مردم که با سلاح کلمات، عزت نفس او را نشانه گرفته‌اند، فرصت بهتر شدن را از سردار آزمون می‌گیرد. فرصتی که آهسته و دشوار به‌دست…