اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

انتقاد

پارو کنید حیف نون‌ها

خلاصه با این وضع اگر پیش بریم بعید نیست سال بعد هنگام بارش برف، شهردار یه کمربند بگیره دستش، تو کوچه‌ها و محله‌ها راه بره و داد بزنه: «بجمبید پارو کنید. مگه نون نخوردید. یالا حیف نون‌ها. هی…