مرور برچسب

انتقال آب

پدر علم کویر شناسی ایران: اگر می‌خواهید استانی را نابود کنید به آن آب بدهید

پدر علم کویر شناسی ایران با ابراز مخالفت همه جانبه از انتقال آب چه از سدها به استان های همجوار در گذشته و چه انتقال آب دریا به کیلومترها دورتر در حال حاضر، تصریح کرد: بارها به مدیران در مورد…

استثمار زاگرس را تمام کنید

با انجام اینگونه اقدامات تمام اصول آمایش سرزمین را به سخره گرفته‌ایم. هم اکنون نیز پروژه‌های دیگری در دست اقدام و مطالعه است تا زاگرس را برای همیشه عقیم سازد. استثمار زاگرس را تمام کنید

طبل توخالی کلانتری

عیسی کلانتری از زمانی که به سازمان محیط زیست آمده در پاسخ به همه انتقادها و پرسش‌ها گفته این موارد در مقایسه با آب اهمیت چندانی ندارند. اما این سازمان در حوزه آب چه کرده است؟