مرور برچسب

انجمن بوم بانان گیل و دیلم

قرارسبز حامیان طبیعت در هفته اول دیماه ۱۳۹۷ همزمان با طرح ملی جنگلانه

قرارسبز حامیان طبیعت در هفته اول دی ماه ۱۳۹۷ به گزارش پایگاه خبری گلونی؛ روزهای پایانی پاییز و رسیدن به بلندترین شب سال یعنی یلدا بهانه‌ای بود تا دوست‌داران محیط زیست در ادامه طرح ملی…