مرور برچسب

انجمن حمایت از حقوق کودکان

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره قتل آتنا اصلانی

این کودک معصوم بیش و پیش از آنکه قربانی اندیشه و رفتار غیرانسانى یک مجرم سابقه‌دار شود، قربانی ناآگاهی‌هایی شده است که اجتماع در رفع آن‌ها همت نگمارده است. بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان…