مرور برچسب

انجمن دانش آموختگان

بازتاب‌ و نتایج سومین جشنواره خیریه غذا در خرم‌آباد

جذب مبلغ هفتاد میلیون تومان از طریق یک حرکت زیبای اجتماعی و با حضور فعال جوانان خرم‌آبادی از آن دست اتفاقاتی است که آرزوی بسیاری از کمپین‌ها و برنامه‌های اجتماعی در کلان‌شهرها است. بازتاب‌ و…