مرور برچسب

انجمن نمایش استان گلستان

جبران خلاء حضور رسانه‌ها در تئاتر توسط ‌گروه‌های تئاتری

حسین رستمانی رئیس انجمن نمایش گلستان می‌گوید در این استان خود هنرمندان تئاتر با به نوعی جور خلاء رسانه‌ها را در پوشش تئاتر به دوش می‌کشند و همین کار باعث شده که خوشبختانه اجراهای ما در طول…