مرور برچسب

انجمن نمایش خراسان جنوبی

افزایش ۴۰۰درصدی تماشاگران تئاتر، نتیجه تعامل با رسانه‌ها است

افزایش ۴۰۰درصدی تماشاگران تئاتر، نتیجه تعامل با رسانه‌ها است. علی شریفی: از حدود دو سال پیش بعد از تولید خبرنامه، فروش آنلاین بلیط‌ها و پوشش خبرهای آثار نمایشی در رسانه‌ها مخاطب تئاتر در…