مرور برچسب

انجمن چهارسوی کویر

اردکان نگین کویر ایران

اگر برای سفرهای نوروزی برنامه‌ریزی می‌کنید، اردکان می‌تواند مقصدی آرام و خنک برایتان باشد؛ به خصوص حالا که بافت تاریخی‌اش هم نو نوار شده است.