مرور برچسب

انجمن یوز پلنگ ایرانی

حداقل ۸ قلاده یوزپلنگ ماده در توران شاهرود وجود دارد

حداقل ۸ قلاده یوزپلنگ ماده در توران شاهرود وجود دارد. در سال ۹۴ نیز در توران ۱۸ مرحله مشاهده یوزپلنگ داشتیم که از آنها دو مادر با توله‌های همان سال بود، و همچنین دوربین‌های تله‌ای کاشته شده…