مرور برچسب

انفجار مین

از زلزله گریخت و اسیر مین شد

«زلزله کرمانشاه عشایر زنگنه را زوتر از همیشه به خوزستان کوچاند. دانیال و خانواده‌اش از لرزش زمین جان سالم به در بردند اما نمی‌دانستند در فکه مین باقیمانده از جنگ در انتظارشان است.»