مرور برچسب

اورژانس

مزاحمین در کمین اورژانس

آمار هزار تماس در روز فاجعه است، همه این تماس‌ها شدت مداخله اورژانس در زندگی عمومی‌مان را کاهش می‌دهد، به این سرعت مداخله، باید عواملی چون ترافیک شهر و در دسترس بودن ناحیه تحت پوشش را اشاره…

پرستار قاصد نیست

موقع بستری شدن وجه نقد همراهتون باشه، وقت خودتون و دیگران رو هم نگیرین. پرستار بخش هم قاصد خصوصی‌تون نیست که هی براتون پیغام پسغام ببره. به گزارش پایگاه خبری گلونی، پیرحسین کولیوند رییس…