مرور برچسب

اول تا سوم ابتدایی

مشق شب حذف شد

در سال تحصیلی جدید مشق شب حذف و تکالیف مهارت محور جایگزین آن می‌شود، دانش آموزان پایه های اول تا سوم ابتدایی امسال مشق شب ندارند.