مرور برچسب

بازیگر

شجاعت با شو و نمایش خیلی فرق دارد؛ اگر نمی‌توانید صدای مردم باشید لااقل ته دلشان را خالی نکنید

شجاعت با شو و نمایش خیلی فرق دارد؛ اگر نمی‌توانید صدای مردم باشید لااقل ته دلشان را خالی نکنید. شجاعت یعنی چه؟ احتمالا همه ما معنی‌اش را می‌دانیم
ادامه مطلب ...