اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

برج میلاد

خندیدن به چه قیمتی؟

مردم، مشتمل بر همه قشرها و گروه‌ها نیست اما بدون تردید طیف وسیعی را شامل می‌شود که می‌توانند یک کمدی ضعیف را به فروشی نجومی و غیرمنتظره برسانند.