مرور برچسب

بلژیک

مذاکره ایران و بلژیک برای توسعه همکاری‌های محیط زیستی

امضاء یادداشت همکاری‌های محیط زیستی میان دو کشور منجر به ارتقاء سطح محیط زیست و انرژی در دو کشور و همکاری‌های دوجانبه برای رفع چالش‌های محیط زیستی هر دو کشور از طریق تبادل دانش، تجربه و…
ادامه مطلب ...