مرور برچسب

بیابان

جمعیت قم منفی می‌شود

چشمه‌های ریزگردی در سال‌های اخیر به شدت رشد پیدا کرده و وقتی که یک اکوسیستم بیابانی به چشمه‌ی القای ریزگرد تبدیل می‌شود به این معناست که اکوسیستم به صورت کامل از بین رفته است.