مرور برچسب

بیتااسماعیلی

نبرد تن به تن با درخت

برای سیزده فرودین ماه که روز طبیعت  نام دارد .یک عده کُل انرژی یک سالشان را جمع می‌کنند و با داس و تبر به محض دیدن جنگل به سمت تنه درخت هجوم می‌برند و طوری حمله می‌کنند که انگار قرار…
ادامه مطلب ...