اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

بیکاری

خوداشتغالی عجیب جوانان

در روزهایی که بی‌کاری جوانان بیداد می‌کند، عده‌ای از جوانان دست به یک خوداشتغالی عجیب زده‌اند. آن‌ها برای این خوداشتغالی سنت و مدرنیته را با هم درآمیختند.

بی‌کاری تقصیر مردم است

ربیعی، ️وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز با پدیده بیکاران شیک مواجه هستیم. افراد بی‌کاری که حاضر به مهارت‌آموزی نیستند و از سوی خانواده تامین مالی می‌شوند.

راه‌های دور زدن بیکاری

تجربه نشون داده هیچ‌چیزی به اندازه تکذیب کردن در رفع بیکاری جوون‌ها مؤثر نیست. اوضاع جوری شده که اگر هم جوونی سرکار باشه؛ سریع خودش تکذیب می‌کنه تا خانواده با این درآمد زیر خط فقر براش…