مرور برچسب

تابستان

تابستانی که با کرونا رفیق شد

حالا که با کرونا، دست به گردن هم اندازان و آب طالبی سرکشان پا روی روزهای جوانی‌مان گذاشته‌اند و ککی هم ازشان نمی‌گزد. تابستانی که با کرونا رفیق شد.

تابستان شش ماهه و مزایای آن

ما خوزستانی‌ها شش ماه تابستان داریم یعنی برای فرار از داغستان بیرون از خانه، جز زندگی زیر باد کولر گزینه دیگری نداریم. تابستان شش ماهه و مزایای آن.

من یک اجتماعی ساده هستم

اصلاً به من چه که چند ماه است هر روز تاریخ کنکور را عوض می‌کنند. من نه کنکوری هستم، نه سیاسی هستم و نه فرهنگی. من یک اجتماعی ساده هستم.

در تابستان گروگان بودم

در کل گروگان‌گيری بعد روتين زندگی من در تمام فصول است. چرا؟ چون من دختر مسئول هستم. يعنی پدرم آقاست و من زاده‌اش. در تابستان گروگان بودم.