مرور برچسب

تالاب میقان

آنفلوآنزای پرندگان در تالاب میقان از وضعیت بحرانی فروکش کرد

آنفلوآنزای پرندگان در تالاب میقان از وضعیت بحرانی فروکش کرد. با توجه به اعلام و تأیید بیماری توسط دامپزشکی در تاریخ ۱۸/۹/۹۵، اقدامات بسیاری جهت مهار بیماری طی روزهای گذشته صورت پذیرفته…
ادامه مطلب ...