اخبار را به سبک گلونی بخوانید ...
مرور برچسب

ترامپ

سه نقطه ویژه ترامپ منتشر شد

با افشاگری‌ها و هجویاتی که در این شماره از مجله سه نقطه ویژه ترامپ منتشر شده است، وی دیگر عمراً امیدی به انتخاب خود برای ریاست‌جمهوری‌ نخواهد داشت.