مرور برچسب

تظاهرات سراسری

درسی که از اعتراض یک هفته‌ای در ایران گرفتیم

یک هفته تنش و اعتراض در سراسر کشور تمام می‌شود اما فراموش نخواهد شد، به همین خاطر باید با بررسی‌های دقیق و ریشه‌ای راه تکرار را بست. بررسی‌هایی فراتر از نگاه جناحی، خالی از تئوری‌ توطئه…
ادامه مطلب ...