مرور برچسب

تغییر کاربری خانه‌های تاریخی اصفهان

برنامه‌ریزی برای تغییر کاربری خانه‌های تاریخی اصفهان به گردشگری در دستور کار میراث‌فرهنگی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان، از برنامه‌ریزی برای تغییر کاربری خانه‌های تاریخی اصفهان به گردشگری خبر داد.
ادامه مطلب ...