مرور برچسب

تفاهم نامه تاسیس مرکز آپدیم

موضوع ریزگردها زیر چتر حمایتی سازمان ملل بررسی می‌شود 

معاون دبیرکل سازمان ملل گفت:حل مشکل ریزگردهانیازمندهمکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای است ما به اتفاق کشورهای عضو و زیر چترحمایتی سازمان ملل تمام تلاش می کنیم به این موضوع رسیدگی کنیم.
ادامه مطلب ...